blackjack

Några funderingar om Blackjack. Det Här är ett spel som funnits ganska länge på ett casino. Ett bords spel som är något av det absolut mest populära och kända i världen. Före uttrycket Blackjack kom till hette kortspelet 21, och det syftar på den högsta möjliga korthanden som går att erhålla.

I Blackjack använder man en eller också fler vanliga kortlekar. Efter en grundlig blandning delar man ut korten till alla spelare och åt banken. Spelarna får två spelkort var som de andra kan se. Då spelarna erhållit 2 spelkort får dealern endast ett, men får ibland dessutom ett till kort. Det Här är då aldrig till beskådning av spelarna.

Man startar med spelaren till vänster om givaren. Vanligaste alternativen i Blackjack är att ta ytterligare kort alternativt stoppa. Utöver de här två alternativen förekommer till och från också möjligheten att dubblera sin insats alternativt att klyva sina kort i två händer. De olika bestämmelserna vid varierande blackjack spel är det som bestämmer när det här tillåts göras.

Efter att spelarna är färdiga med sina val är det delarens tur. Banken har inte möjlighet att välja vad denne vill göra utan blir tvingad till att spela efter casinospelets regler. Givaren är det som avslutar spelomgången vilken därefter granskas. Segrar gör de som kommit närmast tjugoett men utan att spricka. Det allra högsta värdet som går att erhålla i Blackjack är summan 21 på blott de två första korten. Spelhänder som har värdet tjugoett som består av flera kort än två blir slagen av en hand som har Blackjack.

Vid en del tillfällen är det acceptabelt att dela sin spelhand i flera separata spelhänder. Det här kallas för att man splittar. Då lägger du dit ännu en satsning medan korten splittas i två separata händer vilka spelas fristående från varann. Man tillåts endast att splitta par, och det är endast en del par som tillåts att få splitta. Det är I själva verket bestämmelserna vid blackjackspelet som bestämmer vilka sorts par som tillåts att dela på.

Det är ibland möjligt att dubbla efter de två första tilldelade spelkort. Man placerar in ytterligare insatser om man vill dubbla. Då man dubblat går turen vidare till nästa deltagare eller till dealern och det är inte tillåtet att ta ytterligare spelkort.

Man vinner hela tiden samma som man satsat i Blackjack. Om du satsat till exempel hundra kronor, kommer vinsten att bli ett hundra kronor. Den enda avvikelsen är utifall du fått Blackjack. Istället för ett hundra % kommer utdelningen att bli 150 procent. Har du förslagsvis gjort en insats på 50 kronor erhåller du detta belopp multiplicerat 1,5.

Med ett Ess på hand kan banken i de flesta fall tillhandahålla en försäkring. Insatsen för en insurance är halva den ursprungliga insatsen. Utifall då croupiern får Blackjack på casinot kommer man att förlora den ursprungliga insatsen och vinner på sin insurance.

Comments are closed.